Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

17


Εισαγωγή 1 με διαδραστικότητα:ΚΛΙΚ
Εισαγωγή 2:
Nine squares9 είναι το εμβαδό τετραγώνου με πλευρά 3.
3 × 3 = 9
3 × 3  μπορεί επίσης να γραφτεί  32.
Αυτό διαβάζεται "3 στο τετράγωνο" ή "3 στη δεύτερη(δευτέρα)"

A cube8 είναι ο όγκος ενός κύβου με ακμή 2.

2 × 2 × 2 = 8
2 × 2 × 2 μπορεί επίσης να γραφτεί 2
3.
 Αυτό διαβάζεται "2 στον κύβο" ή "3 στην τρίτη"


Πολλές φορές συναντάμε γινόμενα στα οποία όλοι οι παράγοντες είναι ίσοι. Αυτά τα γινόμενα είναι δυνατό να εκφραστούν με πιο σύντομο τρόπο. 

Δύναμη φυσικού αριθμού


Ένα γινόμενο με ίδιους παράγοντες μπορεί να γραφεί ως δύναμη.


Η δύναμη αποτελείται από δύο αριθμούς: τη βάση που είναι ο αριθμός που χρησιμοποιείται ως παράγοντας στο γινόμενο και τον εκθέτη που δείχνει πόσες φορές ο αριθμός της βάσης χρησιμοποιείται ως παράγοντας. 32 = 3 × 3 = 9  και  23 = 2 × 2 × 2 = 8.

Επίσης, 54 (5 στην τετάρτη) = 5 × 5 × 5 × 5 = 625
και 3
5 (τρία στην πέμπτη) = 3 × 3 × 3 × 3 × 3 = 243.

Ο εκθέτης μας δείχνει πόσες φορές επαναλαμβάνεται ο παράγοντας.


  -Όταν ο εκθέτης είναι 2, τότε θα λέμε "στο τετράγωνο"(προτιμότερο από "στη δεύτερη").-Όταν ο εκθέτης είναι 3, τότε θα λέμε "στον κύβο"(προτιμότερο από "στην τρίτη")


-Όταν ο εκθέτης είναι μεγαλύτερος από 3 θα λέμε στην τετάρτη(για το 4),στην πέμπτη (για το 5) κ.ο.κ.


  Άλλα παραδείγματα:


  72 είναι "εφτά στο τετράγωνο"
  3
  3 είναι "τρία στον κύβο"
  3
  7 είναι "τρία στην εβδόμη",(και έβδομη)
  4
  5 είναι "4 στην πέμπτη"
  Σελίδες βιβλίου:ΚΛΙΚ