Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

1.

Όπως μάθαμε  υπάρχει διαφορά στις έννοιες θερμότητα και θερμοκρασία.
Θερμότητα λέμε την ενέργεια - μόνο- όταν αυτή ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο λόγω της διαφορετικής θερμοκρασίας τους.


Πρόσεχε:Θερμοκρασία είναι εκείνο το φυσικό μέγεθος που μας δείχνει πόσο ζεστό ή

κρύο είναι ένα σώμα.
Συνεπώς, θερμότητα και θερμοκρασία, είναι διαφορετικές έννοιες. Η θερμότητα είναι μορφή ενέργειας, ενώ η θερμοκρασία ιδιότητα και μέγεθος.ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΠΟΤΕ :Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΘΕΡΜΑ ΣΤΑ ΠΙΟ ΨΥΧΡΑ ΣΩΜΑΤΑ
Η ροή της θερμότητας γίνεται με αγωγή, με ρεύματα και με ακτινοβολία.
Στη μετάδοση με αγωγή δε μετακινείται ύλη.

Πως μεταφέρεται η θερμοκρασία με αγωγή
Παράδειγμα :

  • θέρμανση μεταλλικής ράβδου με κομμάτια κεριού από φλόγα λυχνίας
  • μεταφέρουν ενέργεια στα γειτονικά μόρια
  • πρώτα λιώνουν τα κομμάτια κεριού που βρίσκονται κοντά στο άκρο που θερμαίνεται

Δείτε το:ΚΛΙΚ
Συνοψίζουμε:
Κατά τη μετάδοση της θερμότητας με αγωγή, τα μόρια του σώματος που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλότερη θερμοκρασία μεταδίδουν τη θερμότητα σε γειτονικά τους μόρια, που βρίσκονται σε περιοχές με χαμηλότερη θερμοκρασία. Η μετάδοση μπορεί να γίνεται και από μόρια ενός σώματος σε μόρια άλλου σώματος χαμηλότερης θερμοκρασία, όταν τα σώματα είναι σε επαφή.
Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι όλα τα μόρια να αποκτήσουν την ίδια θερμοκρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η θερμότητα ρέει πάντα από το σώμα που έχει την ψηλότερη θερμοκρασία προς το σώμα που έχει τη χαμηλότερη. Όταν τα σώματα αποκτήσουν ίδια θερμοκρασία παύει να υπάρχει ροή θερμότητας.Σκέψου:Πώς θα μπει σωστά το βέλος παρακάτω;

Τα διάφορα σώματα χωρίζονται σε καλούς και κακούς αγωγούς της θερμότητας ανάλογα με το πόσο εύκολα μεταδίδεται η θερμότητα σε αυτά.
Τα υλικά που είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας λέμε ότι έχουν μεγάλη θερμική αγωγιμότητα.
Καλοί αγωγοί είναι κυρίως τα μέταλλα, όπως χαλκός, σίδηρος κλπ.
ενώ κακοί είναι το γυαλί, το ξύλο, το πλαστικό, ο φελλός, το χαρτί, ο αέρας κλπ
Οι κακοί αγωγοί λέγονται και θερμομονωτικά υλικά.

Βλέποντας την παρακάτω εικόνα θα μπορέσεις να εξηγήσεις και καλύτερα την εφαρμογή που ακολουθεί.


Εφαρμογή αγωγιμότηταςΌταν πατήσουμε ξυπόλυτοι στα πλακάκια, λόγω του ότι είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας, μεταφέρεται θερμότητα από τα πόδια μας στα πλακάκια

Αυτή είναι η αιτία που αισθανόμαστε πιο πολύ το κρύο όταν περπατούμε ξυπόλυτοι στα πλακάκια
Το αντίθετο συμβαίνει όταν περπατούμε πάνω σε χαλί. Γιατί;

Σκέψου και απάντησε:


Υπάρχει λάθος στην έκφραση "Κλείσε το παράθυρο, για να μη μπει μέσα στην αίθουσα κρύο";


Eρωτήσεις:1.  Τι ονομάζουμε θερμότητα;
2. Με ποιους τρόπους είναι δυνατή η ροή της θερμότητας από ένα σώμα σε ένα άλλο;
3. Πώς μεταδίδεται με αγωγή η θερμότητα στο ίδιο σώμα; 
4. Ποια υλικά ονομάζονται καλοί αγωγοί της θερμότητας και ποια κακοί αγωγοί της θερμότητας;
5.Τι υλικά χρησιμοποιούμε όταν επιδιώκουμε την αγωγή της θερμότητας και τι όταν θέλουμε να την αποφύγουμε; Γιατί; Να αναφέρεις παραδείγματα.