Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

444555

MAYASΔείτε το βίντεο (Παρατήρηση-Συμπεράσματα-Επιχειρηματολογία-Διάλογος)


video

Στην ευέλικτη-ψηφιακή τάξη δημιουργούμε
α. κατάλογο-λεξικό αυτόχθονων/ιθαγενών λαών
β.Wikipedia έρευνας και συγκέντρωσης στοιχείων