Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

876Eισαγωγικά:
Παρατηρήστε την παρακάτω πίτσα:

H  Ήβη έφαγε: 


 της πίτσας


H  Άρτεμις έφαγε:


της πίτσας


Ποια έφαγε περισσότερη πίτσα;


Η Άρτεμις!

Συγκρίνουμε:

Eύκολη η σύγκριση!

ΑΡΑ:
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ
Ανάμεσα σε δύο ομώνυμα κλάσματα μεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει το μεγαλύτερο αριθμητή.Παράδειγμα:


9/24 > 6/24


Εισαγωγικά: ΚΛΙΚ


Αν τα κλάσματα δεν είναι ομώνυμα;

Για να συγκρίνουμε  ετερώνυμα κλάσματα τα  μετατρέπουμε σε δεκαδικούς αριθμούς διαιρώντας τον αριθμητή με τον παρονομαστή.


Ένας άλλος τρόπος είναι να τα μετατρέψουμε σε ομώνυμα.

  1. Βρίσκω το Ε.Κ.Π.των παρονομαστών
  2. Διαιρώ το Ε.Κ.Π. με τον παρονομαστή του κάθε κλάσματος
  3. Πολλαπλασιάζω το κάθε κλάσμα με το πηλίκο που βρήκα προηγουμένως
π.χ.


Στο παράδειγμα με την πίτσα:


1.Ε.Κ.Π.(4,10)=20
2.20:4=5 και 20:10=2


3.

Έτσι...
ή

Παράδειγμα 2


2/3 και 3/4


Το Ε.Κ.Π. των αριθμών 3 και 4  είναι το 12
Διαιρούμε το Ε.Κ.Π. με τους παρονομαστές των κλασμάτων 2/3 και 3/4
12:3=4
12:4=3
Πολλαπλασιάζουμε και τους δύο όρους με το πηλίκο της διαίρεσης(4 και 3)
2*4/3*4=8/12
3*3/4*3=9/12
Έτσι: 8/12 < 9/12,
       2/3 <3/4


Διαδραστικά:KΛΙΚ