Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

9090
Ένα ηφαίστειο χαρακτηρίζεται ως ενεργό ,αν έχει καταγραφεί κάποια δραστηριότητά του κατά τη διάρκεια των ιστορικών χρόνων.


 Αντίθετα, αν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιου ηφαιστείου, αλλά δεν υπάρχει καμία καταγραφή δραστηριότητάς του στους ιστορικούς χρόνους, το ηφαίστειο χαρακτηρίζεται ως σβησμένο.

Το γεγονός ότι ένα ηφαίστειο καταγράφεται ως σβησμένο, δε σημαίνει ότι στο μέλλον δεν μπορεί να μεταπέσει στην κατηγορία των ενεργών.