Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

9876


Εισαγωγή:Διαδραστική κατανόηση,ΚΛΙΚ


Κατανόηση-Παιχνίδι:ΚΛΙΚ


Περισσότερη άσκηση:ΚΛΙΚ


Σοκολάτα: 2/6 και 3/9


Ισοδύναμα κλάσματα είναι τα κλάσματα που εμφανίζoνται διαφορετικά αλλά δείχνουν ακριβώς το ίδιο ποσό.

1.

2.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ισοδύναμα κλάσματα πολλαπλασιάζοντας ή

διαιρώντας τον αριθμητή και τον παρονομαστή με τον ίδιο αριθμό.Ας λέμε:Αυτό που θα κάνω στον αριθμητή πρέπει να το κάνω και στον παρονομαστή.÷ 3

÷ 6

   
18
 =
6
 =
1
36
12
2
   

÷ 3

÷ 6


Μπορούν να δημιουργηθούν ισοδύναμα κλάσματα από τη διαίρεση του αριθμητή και παρονομαστή με τον ίδιο αριθμό. Αυτό ονομάζεται απλοποίηση.Παιχνίδι-Άσκηση:KΛΙΚ


Μερικές φορές τα κλάσματα θα απλοποιηθούν περισσότερες από μία φορές. 
Όταν φτάσουμε στο μικρότερο κλάσμα τότε αυτό το λέμε ανάγωγο.Tι μάθαμε;


ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:ΚΛΙΚ