Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

89BG


 ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ:ΚΛΙΚ


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΘΡΩΝ:


Ρηματική φράση είναι η φράση που περιέχει ρήμα και όλες
 οι άλλες λέξεις συμπληρώνουν το νόημά του.
Θα δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία.


Ονοματική φράση είναι η φράση που δεν περιέχει ρήμα.
Δημιουργία προβλημάτων στην κυκλοφορία.Άσκηση:ΚΛΙΚΟι ονοματικές προτάσεις μετατρέπονται σε ρηματικές,αν προσθέσουμε ρήμα και υποκείμενο.


Αντίστροφα,αν αφαιρέσουμε το ρήμα και το υποκείμενο, μετατρέπονται οι ρηματικές σε ονοματικές προτάσεις.