Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

3456TGBDSA

Λιμποβίτσι, το σπίτι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το οποίο έχει αναπαλαιωθεί και σήμερα λειτουργεί σαν Μουσείο.