Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

2232ERTYUIΣτην περίπτωση που οι προτάσεις συνδέονται η σύνδεση είναι δύο ειδών: η παρατακτική, που γίνεται με παρατακτικούς συνδέσμους, και η υποτακτική, που γίνεται με υποτακτικούς συνδέσμους

Άσκηση 3