Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

23111FCFCCVV

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι, για να παρουσιάσουμε και να τονίσουμε με διαφορετικό τρόπο τα δεδομένα χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους γραφημάτων.


Πρακτική εξάσκηση στην εφαρμογή

Ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση