Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

347899FGBNMLL

Βρείτε στο χάρτη και τους άλλους μεγάλους ποταμούς της Ασίας. Από πού πηγάζουν και πού εκβάλλουν;


Παρατηρώντας το χάρτη ποιες μεγάλες πεδιάδες διακρίνεις;


Ας βρούμε κι άλλες λίμνες  της Ασίας