Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

56732SAZXC

Βίντεο:Εισαγωγή


Βίντεο:Η πρώτη ελληνική αυλή
Βίντεο: H ζωή στην Αθήνα

Μέσα από την καθημερινή τους ζωή οι Έλληνες εκδήλωναν την ιδιαιτερότητα τους. Κι όσο κι αν επηρεάστηκαν από τον πολιτισμό της Ευρώπης, στο βάθος τους διατήρησαν και διατηρούν αυτή την ιδιαιτερότητα.