Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

3450FDFVVVVCVV

Παρατηρώ τους χάρτες και βρίσκω τις αλλαγές που σημειώθηκαν μετά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο
ΠΡΙΝ
ΜΕΤΑ