Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

34652NHBSA


Φωτογραφίες εποχής με παιδιά σε σχολεία και των δασκάλων τους. Ο αφηγητής αναφέρεται στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. Αναφέρεται στους συντάκτες του πρώτου αναγνωστικού για την Πρώτη Δημοτικού με τον τίτλο «Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο» στη δημοτική γλώσσα (έχει οριστεί γλώσσα των αναγνωστικών από το 1917) των: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ, ΜΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ (μαζί με τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΛΗΝΟ είναι και μέλη της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας), ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ και ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, καθώς και του ζωγράφου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΛΕΑ που το εικονογράφησε. Πλάνα από την εικονογράφηση του αναγνωστικού.