Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

45699hgbnbb


ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΩΡΑ


Η μέτρηση του χρόνου είναι σχετική με την περιστροφή της Γης γύρω από τον εαυτό της (μερόνυχτο) και την περιστροφή της γύρω από τον Ηλιο (έτος). Για πρακτικούς λόγους έχουμε χωρίσει την ημέρα σε 24 ίσα κομμάτια (ώρες) και υπολογίζουμε τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μας με τις ώρες, τις υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσια τους.
Πίνακας
Παιχνίδι
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1

ΕΦΑΡΜΟΓΗ2
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ