Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

4572cbnmkjAΣΚΗΣΗ 4:
Βρείτε τις αντωνυμίες του κειμένου και σημειώστε το είδος της καθεμιάς.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ