Κυριακή, 11 Απριλίου 2010

7654DSSSSDDΤο βάρος μπορώ να το γράψω με πολλούς τρόπους: π.χ. τρία κιλά και 200 γραμμάρια=3.200 γραμμ.=3κ.200γραμμ.=3,2κ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ