Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

19.1

Ένα κλάσμα είναι μέρος ενός "όλου". Υπάρχουν δύο αριθμοί σε κάθε κλάσμα:
 O αριθμητής και ο παρονομαστής και φυσικά η γραμμή κλάσματος στη μέση.

Το κλάσμα 4 / 6 αντιπροσωπεύει το χρωματισμένο μέρος του κύκλου που ακολουθεί. Υπάρχουν 6 ίσα κομμάτια του κύκλου και 4 από αυτά είναι χρωματισμένα.

Ο αριθμητής(4) μας δείχνει πόσα ίσα κομάτια παίρνουμε και ο παρονομαστής(6)σε πόσα ίσα μέρη χωρίσαμε τον κύκλο.


Τα κλάσματα δηλώνουν το μέρος ενός "όλου". 


Για να βρείτε ένα μέρος του "όλου": 
α. Διαιρέστε το "όλο" με τον παρονομαστή 
β. Πολλαπλασιάστε την απάντηση που έχετε με τον αριθμητή 
Για την εύρεση των 2/5 του 15, για παράδειγμα: 
α. Διαιρούμε το 15  με το 5 (παρονομαστής)δηλ. 15 ÷ 5 = 3 
β. Πολλαπλασιάζουμε την απάντηση  3 με το 2 (ο αριθμητής)δηλ.3 x 2 = 6 
γ. Έτσι τα 2/5 των 15 ευρώ είναι 6 ευρώ.