Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

19.2Βρείτε τον Grampy: ΚΛΙΚ

Για να σας βοηθήσει να βρείτε τον Grampy θα  δείχνει ότι ο αριθμός των τμημάτων είναι μεταξύ 0 και 1.Στο κάτω μέρος γράφει σε πόσα κομμάτια έχει χωριστεί(parts).Ενημερώνεστε αν το κλάσμα είναι πολύ μικρό και  αν το κλάσμα είναι πολύ μεγάλο. Επίσης, ο Grampy δεν κρύβει καλά τον εαυτό του. Θα δείτε  το κεφάλι του.