Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

6660
Πρόβλημα:

Η Αφροδίτη  έχει 17 ευρώ  στον κουμπαρά της.
 Πόσα χρήματα χρειάζεται
για να αγοράσει ένα παιχνίδι που κοστίζ
ει 68 ευρώ;Ας χρησιμοποιήσουμε  το  x ως μεταβλητή , για να αντιπροσωπεύει το ποσό των χρημάτων που η Αφροδίτη χρειάζεται. 
Στη συνέχεια μπορούμε να εκφράσουμε με μία ισότητα αυτό που περιγράφει το πρόβλημα:

17 + x = 68
Σκέφτομαι:x =68-17

x = 51, έτσι η Αφροδίτη χρειάζεται 51 ευρώ για να αγοράσει το παιχνίδι.

Στο παραπάνω πρόβλημα, x είναι μία μεταβλητή.
Την περιέχει η ισότητα: 
17 + x = 68

Πρόβλημα:

Πρόταση
Ισότητα(με μεταβλητή)
Η Ελένη είναι x ετών. Σε δεκατρία χρόνια αυτή θα είναι είκοσι τεσσάρων ετών.
x + 13 = 24 χ=24-13


χ=11,έτσι η Ελένη είναι 11 ετών.

Για να παίξουμε με μία ζυγαριά!