Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

32W

  • Τι είναι τα σκιάχτρα; ΚΛΙΚ  • Για ποιο λόγο κατασκευάζονται; Το σκιάχτρο του ποιήματος του βιβλίου μας κάνει σωστά τη δουλειά του; Γιατί;
  • Δες το παρακάτω βίντεο. Σε τι μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει το σκιάχτρο, με αυτό του βιβλίου μας; Πού διαφέρει; 
 
  • Τι δηλαδή, από τα χαρακτηριστικά του σκιάχτρου του βιβλίου μας, δε διαθέτει;
  • Είναι δυνατό ένα σκιάχτρο να διαθέτει αισθήματα, όπως και οι άνθρωποι; Πώς λέγεται αυτό το σχήμα λόγου; Υπογράμμισε τις φράσεις του ποιήματος , όπου το σκιάχτρο εμφανίζεται σαν άνθρωπος

Δες την παρακάτω ταινία. 

  • Ποιες οι διαφορές ενός χιονάνθρωπου και ενός σκιάχτρου;
  • Τι όμοια χαρακτηριστικά είχε ο χιονάνθρωπος της ταινίας με το σκιάχτρο του ποιήματος;
  • Προσπάθησε να γράψεις ένα ποίημα για το χιονάνθρωπο που είδες.